DigiSignal-X4YYY fényjelző dekóder

Általános tulajdonságok:

 • NMRA DCC szabvány szerinti kommunikáció.
 • Szabadon címezhető, kétszer kettes csoportban, 1024 funkció cím.
 • Véletlen címzés elleni védelem.
 • Tápellátás: önálló AC vagy DC tápról (9-24V) vagy DCC J-K sínjelből.
 • Kimenetenként 100mA terhelhetőség.
 • Kimeneti rövidzár védelem.
 • Fényváltási idő állítása (Dimmelés), vagy teljes kikapcsolása.
 • LED-es, vagy izzós jelzők működtetése.
 • A Németországban általánosan elterjedt jelzésképek vagy a MÁV-os sebesség előjelzési rendszernek megfelelő jelzésképek előállítására alkalmas.
Thumbnail image
 
 
Adott témakör gyors eléréséhez
Ismertető, tulajdonságok Eszközmagyarázat, bekötés Az ABC mód ismertetése A dekóder beállítása A dekóder vezérlése PC-n keresztül
 
Ismertető, tulajdonságok

Típusjelölések: DigiSignal-X4YYY

Az X lehet:
 • N: német jelzésképek
 • M: magyar jelzésképek
Az YYY lehet:
 • Semmi: egyszerű jelződekóder
 • ABC: az ABC fékező módnak megfelelő kimenetekkel
Thumbnail image

DigiSignal-N4YYY speciális tulajdonságai:

 • 4db 4, vagy 4-nél kevesebb fényű jelző (bejárati, vagy kijárati főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők) működtetése
 • 2db előjelzővel ellátott kijárati, vagy bejárati főjelző működtetése
 • Előjelzővel ellátott főjelző esetén tilos (Hp0), vagy szabad a tolatás (Hp0+Sh1) jelzésnél az előjelző elsötétítése
 • Jelzésképek: Hp0, Hp1, Hp2, Hp0+Sh1, Vr0, Vr1, Vr2

DigiSignal-M4YYY speciális tulajdonságai:

 • 4db 4, vagy 4-nél kevesebb fényű jelző (bejárati, vagy kijárati főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, ismétlőjelzők) működtetése
 • 2db 5 fényű jelző + 2db 4, vagy 4-nél kevesebb fényű jelző működtetése
 • Jelzésképek:
  • Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható (egy zöld fény).
  • Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő jelzőn legfeljebb 40km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható (egy villogó sárga fény).
  • Szabad a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel, a következő jelzőn Megállj-jelzés várható (egy sárga fény).
  • Szabad legfeljebb 40km/h sebességgel, a következő jelzőn a vonatnál alkalmazható legnagyobb sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható (egy sárga fény és fölötte egy zöld fény).
  • Szabad legfeljebb 40km/h sebességgel, a következő jelzőn legfeljebb 40km/h sebességgel továbbhaladást engedélyező jelzés várható (egy sárga fény és fölötte egy villogó sárga fény).
  • Szabad legfeljebb 40km/h sebességgel, a következő jelzőn Megállj-jelzés várható (két sárga fény).
  • Megállj! (egy vörös fény)
  • Hívójelzés (Villogó fehér fény továbbhaladást megtiltó jelzés alatt)
  • Szabad a tolatás (Egy fehér fény a külön lapon)
{youtube:}
Minden magyar fényjelzőt használó modellezőnek ajánlom ezt a videót!

DigiSignal-X4ABC speciális tulajdonságai:

 • 4db a jelző képével együtt működő kapcsolás, amely előállítja a jelző előtti szakaszban megjelenő aszinkron DCC jelet „Megállj!” jelzés esetén. 
 • Az aszinkron jel előállításához a DCC jel származhat a dekóder működtetését végző DCC jelből , vagy attól független DCC jeltől is.
Eszközmagyarázat, bekötés

Jelzők bekötése:

LED-es fényjelzők esetén a dekóder csak a közös anódos kapcsolású jelzőket tudja működtetni!

+: A jelzők közös pontja (anód!)

A jelzők többi kivezetésének bekötésére a Kezelési lelírás 7. oldalán lehet több példát is találni. MÁV rendszerű jelzésképek esetén a zöld fény csak akkor kapcsolódik fel, ha beállítjuk az előjelzéshez szükséges virtuális jelzőket is. (Parancsot adunk a 3. és a 4. címen is.) Ha csak a főjelző akarjuk használni, nincs virtuális jelzőnk, (ezáltal nincs előjelzésünk a következő jelzőn várható jelzésre) de az egy sárga vagy a két sárga fény helyett egy zöldet vagy zöld sárgát szeretnénk látni, akkor az A1, B1, C1, D1 kimenetek helyett a zöld lámpa vezetékét az A2, B2, C2, vagy D2 kimenetre kössük. 

 

Thumbnail image

 

Thumbnail image 

Tápellátás bekötése:

A dekóder működtethető a DCC jelről, vagy független tápegységről is. DCC jelről történő táplálás esetén a J4 jelű jumpereket fel kell tenni a helyükre.

Független tápellátás esetén (ajánlott) a J4 jelű jumpereket el kell távolítani!

A tápellátás lehet AC 9-16V, vagy DC 9-16V.
 

A vonatbefolyásoló ABC rendszer bekötése:

Az ABC rendszer használatáról, és a dekóder bekötéséről a következő fejezetben bővebben olvashat.

Az ABC mód rövid ismertetése, használata

Ismertető:

DCC rendszerű digitális vezérlés esetén szimmetrikus, változó polaritású feszültség van jelen a sínben. A feszültség polaritásának adott változása hordozza magában a vonatok és egyéb eszközök számára értékes információkat.

ABC módban működtetett automatikus forgalom irányítás esetén az egyes megállási pontok, jelzők előtt elhelyezett elektronikák végzik a vonatok automatikus megállítását tilos jelzés esetén. Az elektronikák feladata a jelző előtt elhelyezett szakaszban a DCC jel megváltoztatása. Ezt az aszimmetriát érzékelve az ABC mód fogadására felkészített dekóderek az előre beállított lassulási értéknek megfelelően állandó úthosszon megállítják a szerelvényt.

Amint a sínjel újból szimmetrikus lesz a szerelvény a dekóderben beállított gyorsulási értéknek megfelelően a korábbi sebességre gyorsít. A vonatok megállítása és elindítása a kezelőtől teljesen függetlenül, automatikus megy végbe.

 

A rendszer megfelelő működésének feltételei:

 • ABC módra alkalmas dekóder, mint a digitools DigiDrive dekóderei.
 • A dekóder ABC módjának engedélyezése, az állandó fékút, a lassulási érték és a gyorsulási értékek megfelelő beállítása.
 • A kijelölt megállási pontok előtt közel egyforma hosszúságú szakaszok kialakítása.
Minden esetben figyeljünk arra, hogy a jelző felé nézve a jobb sínszál legyen kiszakaszolva és például egy állomási vágányon ahol mind a két irányba van egy-egy kijárati jelző, ott a két kijárathoz tartozó szakaszok között ne legyen átfedés!

Az ABC jel bekötése:

Thumbnail image

Thumbnail image

A DigiSignal-X4YYY beállítása

Cím beállítása:

A dekóder kimenetei két csoportba vannak csoportosítva, az első csoport az A1 – A5 és B1 - B4 kimenetek, a második csoport a C1 – C5 és D1 – D4 kimenetek alkotják

A két csoport egymástól függetlenül címezhető, csoporton belül a kimenetek címei viszont nem módosíthatók. Címzéskor az A, vagy a C kimenetének címét állíthatjuk be. A többi kimenet a sorrendben következő címet automatikusan megkapja.

A címzés lépései:

 • Nyomjuk meg röviden egyszer a dekóderen található „prg” feliratú gombot
 • A címezhető állapotot a „P” LED világítása jelzi
 • Állítsuk be a kívánt címet a kezelőszerven. Például a Roco Multimause-t állítsuk a „Mozdony / Kitérő” gombbal kitérő állító üzemmódba, majd billentyűzzük be a kívánt címet.
 • Állítsuk a vezérlőn található funkciógombbal a megfelelő kimenetet. A funkció gombok egyikével az első csoport címét állítjuk be, a másik gombbal a kettes csoport címét állítjuk. Pl.: Roco Multimause esetén a jobb váltóállító gomb segítségével az (egyenes állás) egyes csoport címét állíthatjuk, a ball gombbal (kitérő állás) a kettes csoportot címezhetjük.
 • Sikeres címzés esetén a „P” LED egy pillanatra elalszik.
 • A címzés befejezéséhez ismét röviden nyomjuk meg a „Prg” gombot a dekóderen. Ekkor a „P” LED elalszik és a dekóder normál működési állapotba kerül.

A kimeneti kapcsolási idő (dimmelés) beállítása:

A régi izzós fényjelzőkön jelzéskép változáskor a fények nem hirtelen változnak az egyik jelzésképről a másikra, hanem az régi jelzéskép lassan elalszik, majd az új jelzéskép lassan megjelenik, ahogy az izzókban lévő fémszálak lassan felmelegszenek, vagy kihűlnek.

LED-es fényjelzőknél ilyen jelenség nem tapasztalható. LED-es modelljelzők esetén ez a változás a dimmelés beállításával imitálható. Ha a dekóderen található „J2” jumper a helyén van, akkor engedélyezett a dimmelés, ha levesszük, akkor a beállított dimmelés értékétől függetlenül a jelzéskép változás dimmelés nélkül meg végre.

A dimmelési érték változtatásával a fényváltás ideje tetszőlegesen módosítható.

 • Beállított gyári érték: 100
 • Állítási tartomány: 1 - 250 között

A dimmelési idő beállításának lépései:

 • Nyomjuk meg három másodpercnél hosszabb ideig a dekóderen található „Prg” gombot A programozható állapotot a „P” LED villogása jelzi
 • Állítsuk be a kívánt időintervallumot (x) a kezelőszerven. Például a Roco Multimause-t állítsuk a „Mozdony / Kitérő” gombbal kitérő állító üzemmódba, majd billentyűzzük be a kívánt számot. 1 és 250 között
 • Nyomjuk meg bármelyik kitérő állító gombot. A dekóderen lévő összes jelző a beállított érték szerint fog működni. Pl.: Roco Multimause esetén a jobb váltóállító gomb (kitérő irány), vagy a bal váltóállító gomb (egyenes irány) megnyomásával ugyan azt az eredményt érhetjük el.
 • Sikeres beállítás esetén a „P” LED ütemes villogása egy rövid időre megszakad.
 • A programozás befejezéséhez ismét röviden nyomjuk meg a „Prg” gombot a dekóderen. Ekkor a „P” LED elalszik és a dekóder normál működési állapotba kerül.

DigiSignal-M4XXX esetén a jelző típusának beállítása:

MÁV jelzési rendszer esetén a dekóder alkalmas akár 4db 3+1 fényű főjelző működtetésére is. Alap helyzetben, amikor a J1 és J3 jumperek a helyükön vannak, akkor a „B” és „D” kimenetek 4 fényű főjelző kezelését teszik lehetővé. Ekkor a „B4” és „C4” kimenetek a jelző alsó sárga fényét kezelik, „Szabad a tolatás” jelzést nem tudunk vele adni. Ha a fent említett két jumper közül valamelyike eltávolítjuk, akkor a jumperhez tartozó („J1” a „D4” kimenetet, a „J3” a „B4” kimenetet) kimenetet átállítja úgy, hogy az a jelző fehér fényének kezelésére lesz alkalmas. Így a „B” és „D” kimenetek képesek lesznek „Szabad a tolatás” jelzéskép megjelenítésére is.

DigiSignal-N4XXX esetén a jelző típusának beállítása:

Német jelzési rendszer esetén a jelződekóder alkalmas előjelzővel egybeépített főjelzők kezelésére. Ennek a jelzőpárosításnak az érdekessége az, hogy „Szabad a tolatás” (Hp0+Sh1) és „Megállj!” (Hp0) jelzések esetén az előjelzőnek sötétek. Az „A” – „B” jelző és a „C” – „D” jelzőpárosoknál ez a funkció egymástól függetlenül beállítható a „J1” és „J3” jumperek segítségével. A „J1” jumper a „C” - „D” jelzőpáros, a „J3” jumper pedig az „A” – „B” jelzőpáros működését állítja.

Ezzel a megoldással tetszőleges jelzőkombinációk köthetők a dekóderre. Például:

 • 2db Főjelző + előjelző
 • 1db főjelző + előjelző és 2db egymástól független főjelző, vagy előjelző
 • 4db egymástól független főjelző, vagy előjelző
A DigiSignal-X4YYY működtetése a PC-n keresztül (példaprogram: TrainController)

DigiSignal-N4YYY

Német jelzésképek megjelenítése esetén nagyon egyszerű a feladatunk, mivel pl. a TrainController program is, inkább a Nyugat Európában elterjettebb jelzésképek megjelenítésére lett kihegyezve.

A TC program Tools menüjében az  "Accessory" almenü pont alatt lehet megtalálni a jelzőket.  Itt válasszuk ki, hogy 2, 3, vagy 4 fogalmú jelzőt akarunk-e beállítani. A program legyen szerkesztő módban!

Helyezzük le a kíválasztott jelzőt az egyik négyzetbe. A jelzőre jobb egérgombbal kattintva érhetjük el a "Properties" menüpontot. Itt tudjuk a jelző tulajdonságait beállítani.

A megfelelő jelzésképek eléréséhez fontos, hogy a jelző tulajdonságait (a jelző címén kívül) a képen láthetó módon állítsuk be!

A jelzők beállításairól bővebben a Kezelési leírásban olvashat.

Thumbnail image

DigiSignal-M4YYY

A MÁV által használt jelzésképek megjelenítése a német jelzésképekhez képest egy kicsit bonyolúltabb, bár aki gyakorlottan kezeli a TC-t az hamar rá tud érezni a beállítás logikájára.

A jelzők beállításairól bővebben a Kezelési leírásban olvashat.

 
Használati útmutató

A DigiSignal-x4 és a DigiSignal-x4ABC használati útmutatója (manual) letölthető pdf formátumban.
A kezelési útmutatót Fürdős Tamás készítette, azok módosítás nélkül szabadon felhasználhatók, sokszorosíthatók.

                                 
DigiTools, 2013-03-23

Kapcsolat

    Fürdős Tamás  
  icon-mobile +3620-426-0606
  icon-mail Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 
     
    Kiss Róbert  
  icon-mobile +3620-426-7571
  icon-mail Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
     
    DanczaZsolt  
  icon-mail Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.